Doświadczenie zawodowe

Od 10.2008 do 10.2020 Nokia Solutions and Networks (dawniej Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.)
stanowisko: Project Manager

 • Techniczne zarządzanie projektami w zakresie:
  • Projektowania i wdrażania rozwiązań dla bezpieczeństwa informacji
  • Budowy i wdrażania sieci inteligentnych dla operatorów sieci telekomunikacyjnych
  • Budowy i wdrażania sieci IMS dla operatorów telekomunikacyjnych
 • Tworzenie wizji i wdrażanie strategii związanych z technologiami wykorzystywanymi w projektach
 • Zarządzanie międzynarodowymi zespołami projektowymi
 • Zarządzanie zakresem i jakością w projektach
 • Planowanie prac i budżetu, nadzorowanie finansów projektu
 • Kontakty i negocjacje umów z klientami i dostawcami

Od 09.2013 do 06.2019 Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.
stanowisko: Kierownik Działu Usług IP na region Europy Centralnej i Wschodniej

 • zarządzanie zespołem konsultantów
 • okresowa ocena podległych pracowników
 • tworzenie planów szkoleniowych
 • zarządzanie przydziałem zasobów

Od 01.04.2008 do 31.10.2008 Bank Współpracy Europejskiej S.A. (Meritum Bank)
stanowisko: Kierownik ds. Bezpieczeństwa Systemów

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Tworzenie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa
 • Projektowanie sieci WAN
 • Udział w projektowaniu infrastruktury data center
 • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych

Od 01.12.2000 do 31.03.2008 Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.
stanowisko: Member of Consulting Staff – konsultant do spraw bezpieczeństwa informacji

 • Świadczenie usług konsultingowych dla klientów zewnętrznych Alcatel-Lucent:
  • audyty bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych, w tym również pod kątem zgodności z wymaganiami Ustawy o Ochronie danych osobowych
  • testy penetracyjne
  • analiza proceduralna i tworzenie polityk bezpieczeństwa
  • zarządzanie ryzykiem
  • ataki socjotechniczne
  • przygotowywanie i dostarczenie szkoleń podnoszących świadomość personelu
 • Doświadczenie we wsparciu sprzedaży kompleksowych rozwiązań (sprzęt, usługi, architektura) związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • Kontakty i negocjacje umów z klientami i dostawcami
 • Tworzenie dokumentacji istniejących systemów informatycznych,
 • Tworzenie aplikacji (programowanie) na zamówienie klienta

Od 4.05.1999 do 30.11.2000 Lido Technology Sp. z o.o
stanowisko: Inżynier Systemowy

 • Zarządzanie systemami UNIX (AIX/Linux)
 • Realizacja 24-godzinnego serwisu technicznego – Help Desk/Admin On Duty
 • Sporządzanie dokumentacji projektowo – programowej oraz eksploatacyjnej
 • Projektowanie, testowanie i wdrażanie systemów informatycznych