Najważniejsze umiejętności

 • Zarządzanie projektami i zespołami projektowymi
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym:
  • Audyty, analiza oraz tworzenie polityk i procedur bezpieczeństwa
  • Audyty i zabezpieczanie sieci, systemów, baz danych i aplikacji, dostosowywanie zabezpieczeń do wymogów prawnych i normatywnych
  • Tworzenie architektury rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji
  • Zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie zespołem konsultantów technicznych
 • Znajomość sprzętu sieciowego różnych producentów
 • Znajomość technologii telekomunikacyjnych – sieci inteligentne oraz sieci IMS
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Znajomość systemów operacyjnych typu unix
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i prezentacji